memola
memola
memola
SHOP   

Informacja o sprzedawcy

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Wiczuk-Polinski Sp.z.o.o,
ul. Czerniakowska 58,
00-717 Warszawa
reprezentowana przez prezesa: Wiczuk Paweł Maciej
Telefon: +48 22 434 66 88
E-Mail: kontakt@memola.eu
NIP: PL5213692036
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS: 0000549110


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Od 03.04.2018 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de

 
Copyright © memola UG 2020